Nest best i landet - billegast i verda

Av

Eitt øre literen betalar årdølene for reint kjeldevatn.