Rovdata ber folk på tur om å samle biologisk avfall frå jerv

Av

Resultat frå analysane skal brukast til å overvake og kartleggje arten i Noreg og Sverige, og vurdera korleis dei utviklar seg over tid.