Gå til sidens hovedinnhold

Nasjonalt forbod mot arrangement innandørs og besøksstans blir tilrådd om dei nye tiltaka ikkje verkar

Nasjonalt forbod mot innandørs arrangement og aktivitetar, og to veker besøksstans er blant tilrådingane for nye nasjonale tiltak dersom smitten ikkje går ned.

Tysdag vart nye nasjonale tiltak som gjeld frå 25. mars, innførte for å slå ned smitten.

I samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) har Helsedirektoratet vorte bedne av Helsedepartementet om å vurdera effekten av fleire konkrete tiltak som dei kan innføre om R-talet ikkje går ned under 1 etter dei nye tiltaka, og dessutan vurdere om tiltaka bør forskriftsfestast.

Dei har no kome med eit svar med tilrådingane sine for neste tiltakssteg. Blant tilrådingane er eit nasjonalt forbod mot arrangement og innandørs organisert fritids- og idrettsaktivitet, med unntak som vil bli greidd ut nærare.

Helsedirektoratet og FHI tilrår òg at folk unngår å ha gjester på besøk i to veker. Unntak blir gjort for nødvendige heimetenester og for folk som har kort tid igjen å leva. Det blir òg gjort enkelte andre unntak for åleinebuande og for barn og unge.

Fleire av tiltaka som vart tilrådde for neste runde, har allereie vorte innarbeidd i reglane som gjeld frå 25. mars. Det gjeld mellom anna at all undervisning ved universitet og høgskular blir gjennomført digitalt, og å unngå alle reiser som ikkje er nødvendige.

Kommentarer til denne saken