Stør fellespakkeri på Håbakken med ein halv million - mindretalet baud på halvparten

Av

Dei folkevalde i Aurland blar opp 500.000 kroner til ny infrastruktur og felles organisering for frukt og bærnæringa.