Næringsarbeidet blir ikkje lagt ned om LNUas blir det

Av