– Når det ikkje eksisterer omkøyring, som i desse bygdene, kan det nesten ikkje bli verre

– Rasutsette bygder som hyppig blir isolerte over tid burde vore vektlagde tyngre når ein prioriterer ressursar til rassikring, seier Eivind Helleland.