Gå til sidens hovedinnhold

Nakstad meiner Noreg er i rute for gjenopning

Talet på registrerte smittetilfelle fall med 11 prosent førre veke. Noreg er på veg ned frå tredje bølgje, fastslår Espen Nakstad.

– Det ser ut til at vi nærmar oss nivå som gjer at vi kan følgje den gjenopningsplanen som er lagd. Det er veldig positivt, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Regjeringa har varsla at neste trinn i gjenopninga forhåpentleg kan skje i siste halvdel av mai.

– Men situasjonen må sjølvsagt vurderast før kvart steg, og mykje vil òg avhenge av vaksinasjonen i vekene framover, seier Nakstad.

Ned 11 prosent

Førre veke – veke 17 – vart det registrert i alt 2.857 koronasmitta på landsbasis.

Det er ein reduksjon på om lag 11 prosent frå veka før. Det vart registrert 3.209 smittetilfelle i veke 16.

Talet på smitta per dag fall frå 443 i snitt i veke 16 til 408 i snitt i veke 17.

Nakstad meiner nedgangen er gledeleg, men minner samtidig om at det er store lokale forskjellar, og at tala gjekk raskare nedover for nokre veker sidan.

– Vi ser stadig døme på lokale smitteutbrot i enkeltkommunar som trekkjer tala noko oppover, seier Nakstad til NTB.

– Men fordi så mange kommunar framleis har nedgang, går det totalt sett nedover med smittetala i heile landet.

Ser slutten på tredje bølgje

Den profilerte helsetoppen samanliknar situasjonen med utviklinga i fjor haust:

– Vi er no på veg ned frå den tredje smittebølgja og er på eit smittenivå som er ganske samanliknbart med midten av den andre bølgja, i desember 2020. Når det gjeld innleggingar, har vi òg komme ned omtrent til same nivå som på toppen av den andre bølgja, med rundt 150 inneliggjande pasientar denne veka, seier Nakstad.

– Den store forskjellen er at nesten alle pasientane no er inneliggjande på Austlandet. Svært få er inneliggjande i Vest-, Midt- og Nord-Noreg.

Raskare nedgang i Oslo

I Oslo har talet på registrerte smittetilfelle falle litt meir enn nasjonalt.

I veke 16 vart det registrert 912 smitta i hovudstaden. Førre veke hadde talet på nye smitta falle til 791, ifølgje statistikk frå Oslo kommune. Det er eit fall på i overkant av 13 prosent.

Kommentarer til denne saken