Nabo har tilbydd seg å brøyta populær utfartsveg gratis: – Dette handlar om meir enn berre brøyting

– Å eiga ein skogsbilveg inneber også ansvar om det skulle skje uhell på vegen, seier Ruben Rundsveen Bøtun, dagleg leiar i Skogselskapet Sogn og Fjordane.