Gå til sidens hovedinnhold

Mykje arbeid og venting på vegane i Sogn

Hald deg oppdatert her.

Ev 16 Nåærøydalselva bru – Stalheim

Stengd på grunn av vedlikehaldsarbeid. Gamlevegen i Stalheimskleiva blir ikkje opna for trafikk 2021

Venta sluttid: 01.01.2022 kl. 00:00

Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen

Kan bli stengd i periodar på inntil 90 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid. Kolonnetider frå Flåm: 21:15, 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Kolonnetider frå Gudvangen: 20:30, 22:00, 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30

Starttid: 17.11.2021 kl. 22:00

Venta sluttid: 18.11.2021 kl. 06:00

Ev 16 Seltatunnelen – Borgundstunnelen

Stengd på grunn av vegarbeid i periodane: Alle dagar frå 20:00 til 06:00. Manuell dirigering via Fv 630. Gjeld frå 08.11.2021 klokka 20:00 til 01.01.2023 klokka 06:00. MOT VEST: 20:15, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40, 00:20, 01:00, 01:40, 02:20, 03:00, 03:40, 04:20, 05:00 MOT AUST: 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20, 00:00, 00:40, 01:20, 02:00, 02:40, 03:20, 04:00 04:40, 05:20

Venta sluttid: 01.01.2023 kl. 06:00

Rv 5 Lærdalsøyri – Øvre Eri

Lysregulering på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 07:00 til 18:00.

Venta sluttid: 25.11.2021 kl. 18:00

Rv 5 Hauge i Lærdal

Forseinkingar i inntil 30 minutt på grunn av asfaltarbeid i periodane: Måndag til laurdag frå 08:00 til 19:00. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera. Kl. 19:00-08:00 lysregulering, kvar dag.

Venta sluttid: 03.12.2021 kl. 19:00

Rv 5 Kjørnes

Lysregulering på grunn av vegarbeid. Forseinkingar må ventast.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 21:00

Rv 5 Hagalandet, mellom Kjørnes og Loftesnesbrui

Kan bli stengd i periodar i inntil 30 minutt på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til fredag frå 08:00 til 19:00 og frå 21:00 til 06:00. Laurdag frå 08:00 til 19:00.

Venta sluttid: 03.12.2021 kl. 06:00

Rv 5 Fjærlandstunnelen, på strekningen Jølster – Sogndal

Manuell dirigering og kan bli stengd i periodar i inntil 20 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til onsdag frå 07:00 til 19:00.

Venta sluttid: 17.11.2021 kl. 19:00

Rv 5 Fjærlandstunnelen

Kan bli stengd i periodar i inntil 2 timar på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 20:00 til 06:00. Open for gjennomkøyring klokka 2030, 2055, 2145, 2230, 2400 0145, 0400, 0530

Venta sluttid: 17.12.2021 kl. 06:00

Rv 13 Storhaugtunnelen, på strekningen Vinje – Dragsvik

Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 21:00 til 07:00. Ventetid 30 minutt.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 07:00.

Rv 13 Storhaugtunnelen, på strekningen Vinje – Dragsvik

Manuell dirigering og kan bli stengd i periodar i inntil 30 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 07:00 til 19:00. Fredag frå 07:00 til 15:30.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 15:30

Rv 13 Hella, på strekningen Hella – Sogndal

Kan bli stengd i periodar i inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid i periodane: Måndag til fredag frå 07:00 til 21:00. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 21:00.

Rv 13 Fatlatunnelen, på strekningen Hella – Sogndal

Manuell dirigering på grunn av vedlikehaldsarbeid. Ventetid om lag 15 minutt.

Starttid: 16.11.2021 kl. 08:30

Venta sluttid: 16.11.2021 kl. 16:30

Rv 13 Slinde bru, på strekningen Hella – Sogndal

Kan bli stengd i periodar i inntil 20 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid.

Starttid: 16.11.2021 kl. 08:30

Venta sluttid: 16.11.2021 kl. 15:00

Rv 13 Bondeviki – Fardal, på strekningen Hella – Sogndal

Forseinkingar i inntil 15 minutt på grunn av sprengingsarbeid i periodane: Måndag til onsdag frå 07:00 til 19:00. Torsdag frå 07:00 til 16:00. Lysregulering heile døgnet.

Venta sluttid: 01.06.2023 kl. 16:00

Fv 50 Hagatunnelen – Botnatunnelen, på strekningen Hol – Aurland

Stengd på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til onsdag frå 08:00 til 18:00. Torsdag frå 08:00 til 13:00. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera. Gjennomkøyring frå Aurlandsida klokka 11:00 og 15:00. Leiarbil returnerer med kolonne frå motsett side med det same.

Venta sluttid: 18.11.2021 klokka 13:00

Fv 55 Fortun – Turtagrø, på strekningen Sogndal – Lom

Stengd på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 07:40 til 17:00. Utrykkingskøyretøy kan passera. Stengd frå Fortun første gong klokka 08:00. Opningstider frå Turtagrø klokka 13:40-14:40. Opningstider frå Fortun klokka 14:00-15:00. Fri ferdsel frå Turtagrø klokka 16:40 og frå Fortun klokka 17:00

Venta sluttid: 02.12.2021 kl. 17:00

Fv 5600 Frafjordtunnelen, på strekningen Arnafjord – Vikøyri

Forseinkingar i inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til fredag frå 08:00 til 18:00. Open kvar heile klokketime.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 18:00

Fv 5600 Frafjordtunnelen, på strekningen Arnafjord – Vikøyri

Kan bli stengd i periodar i inntil 7 timar på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 20:00 til 06:00. Klokka 20:00-23:00 stengd i periodar i inntil 30 minutt. Heilt stengd Klokka 23:00-06:00

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 06:00

Fv 5627 Aurlandsfjellet

Vinterstengd.

Venta sluttid: Inntil vidare

Fv 5633 Seimsdalstunnelen, på strekningen Årdalstangen – Seimsdalen

Stengd på grunn av vegarbeid. Rutegåande trafikk kan passera. Gjennomkøyring 00:15

Venta sluttid: 31.12.2021 kl. 06:00

Fv 5633 Seimsdalstunnelen, på strekningen Årdalstangen – Seimsdalen

Kan bli stengd i periodar i inntil 30 minutt på grunn av vegarbeid. Rutegåande trafikk kan passera. Fri ferdsel frå klokka 07:00 – 09:00 og frå klokka 15:00 – 19:00.

Venta sluttid: 31.12.2021 klokka 23:00

Hald deg oppdatert på vegvesen.no.

Kommentarer til denne saken