Møter du dette matglade nattdyret bør du melda frå

Roar Flatland møtte på denne krabaten då han skulle henta posten.