Monica vil sprengja i fjellet, men må ta til takke med parkeringshus

– Fjell har me nok av, det er mindre med eigna parkeringsareal ute.