Mette forskar på born og fysisk aktivitet: – Born frå Sogn og Fjordane er over snittet aktive

Mette Stavnsbo har i doktorgradsarbeidet sitt sett på risikofaktorar for hjarte- og karsjukdom blant born, og har som stipendiat vore tilknytt Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Noregs idrettshøgskule (NIH).