Melder Brækhus-advokatar for disiplinærnemnda og vil ha fram alle namn i varslarsaka

Advokat Rolf Bech-Sørensen har på vegner av to av dei omvarsla i barnevernssaka i Sogndal, Marit Hagevik og Hadle Bikra, meldt den såkalla Brækhus-rapporten inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg.