Meklarhuset Sogn forskyv drifta: – Me ventar med å leggja ut oppdraga våre til over påske

Den nyetablerte bedrifta Meklarhuset Sogn fekk ein seig start, då koronakrisa slo ut for fullt berre eit par veker etter oppstart.