Av dei 180 prøvene Helse Førde analyserte fredag, laurdag og søndag, var 51 positive. Dei fleste i Sunnfjord, i følgje VG si koronaoversikt.

Helse Førde melder at det per 10. januar er tre personar innlagde med covid-19 smitte. Den eine av dei på intensivavdelinga.