Mållaget ber Google skaffe ein algoritme som likestiller nynorsk og bokmål.

– Eg trur jo vi tapar litt identitet. Vi har jo stått veldig støtt i nynorsken og vore stolte av språket vårt, seier Kristin Lemme i Flor til NRK.

I to år har ho med bedriftsbase på Voss selt arbeidsklede for kvinner på nettet. Det var ikkje spørsmål for Lemme kva målform butikken skulle ha. Men etter kvart oppdaga ho at dei ikkje kom høgt nok opp på trefflistene på Google.

– Problemet var at alt var på nynorsk. Ingen googlar «klede». Dei googlar «klær», seier Lemme.

Leiaren i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, meiner Google burde endra systemet sitt.

– Det er heilt tydeleg at dette ikkje fungerer. Her er det strukturar som gjer det vanskeleg å bruka mindretalsspråket nynorsk, seier han til kanalen.

Han ber Google ta grep og få på plass algoritmar som likestiller målformene.