Medlemmane vernar om Idrettssenteret: – Vil setja spor både i økonomien og folkehelsa

– Folk veit at me treng dei no fordi dei vil trengja oss når denne krisa er over.