Medan interessa for fleire stavkyrkjer nærmar seg ei tolegrense, skal denne bli styrka med besøkssenter

Fortidsminneforeininga har engasjert fire lokale arkitektkontor til å koma med eit utkast til eit servicebygg ved Hopperstad stavkyrkje.