SVART/KVITT: Det er stor kontrast mellom tindeklatranen og advokaten. I alle fall når det gjeld antrekket.
May Grethe Lerum.

Med kappa. Mot vinden. Mot djupa og botnen – og tinden.

Han trivst i motvind, anten han er på veg opp ein loddrett fjellvegg eller kastar seg ut frå Åberge i paraglidar. I rettssalen kan det også storma kring advokaten, som heller ikkje er redd for å skapa blest i media.
Publisert