– Me lyt tora og orka å prata om overgrep

– Me fokuserer mykje på kunnskap om overgrep, kropp og grenser, seier Irene Tollefsen.