Me lyt faktisk ta hensyn til at det er marknadsøkonomien som har gitt oss dagens velferd.

Av