Marknaden stuper og Hydro fryktar for konsekvensane: – Å stengja elektrolyse og støyperi er det siste me vil gjera

Hydro er sterkt uroa for koronasituasjonen og varigheita både i Norge og i verda.