Det blir manuell dirigering grunna vegarbeid på rv5 i Fjærland frå måndag 20. januar klokka 07.30. Utrykningskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera, opplyser Vegtrafikksentralen. Den manuelle dirigeringa vil skje frå måndag torsdag, mellom klokka 07.30 og 18.30, til og med 30.januar.