Mange spørsmål om storutbygginga i Rindabotn – no skal politikarane på synfaring

Politikarane utsette saka, og skal på synfaring før dei godkjenner detaljreguleringsplanen for Rindabotn.