Mange lurer på kor i all verda det har blitt av containerane for glas- og metallavfall – her er svaret

Dei står på nedsida av bankbygget på Hermansverk, nærmare bestemt inntil kommunen sitt kloakkreinseanlegg attmed Henjaelvi.