Mange elevar har spørsmål kring skulestenging : – Elevane blei leie seg

Torsdag førebudde skulane elevane på at dei framover vil ha digitale arbeidsoppgåve heimanfrå, og at lærarane vil vera tilgjengeleg via digitale plattformer.