Må vera førebudde på framleis strenge koronatiltak