Må spara 7 millionar – trekte tilbake utlysing etter kreftkoordinator

Årsaka er at helse- og omsorgs sektoren i Sogndal kommune har eit innsparingskrav på 7 millionar kroner i 2020.