Song barnehagesongen av full hals

Av

I samband med at Gamlestova barnehage på Hafslo fyller 30 år, framførte barnehagen sin eigen song.