Suveren siger - igjen

Av

- Eg trur han driv ein annan idrett enn oss andre.