Drog til på toppen - persa med nesten tre minutt

Av

Gard Reppen Vigdal, Jotun. var kjappast rundt Tangen denne gongen.