Geir Arve ville fjerna eigedomsskatten - no vert den auka

Av

- Me ynskjer primært å fjerna eigedomsskatten, eventuelt å halda den på dagens nivå.