Internasjonalt sus over nyopning av Wittgensteinhuset

Av

- Det har vore ein imponerande innsats for å få ting til.