Endra legevakt utan politisk medverknad

Av

- Eg hadde ei dårleg kjensle etter sist formannskapsmøte.