Løyver ekstra pengar til folkehøgskulane: – Spent på kva me får

Folkehøgskulane måtte stengja den 12. mars for å hindra spreiing av koronaviruset. Mange skular er no i ein vanskeleg økonomisk situasjon.