Lønsame prosjekt toppar veglista – då tapar Vikafjellsvegen

Dialogmøtet på nett om Nasjonal Transportplan torsdag, levna liten tvil om at det er samfunnsnytten som er avgjerande om eit vegprosjekt skal prioriterast eller ikkje.