Lokalt Røde Kors-lag har tapt nær 70.000 kroner- no betyr panten ekstra mykje

Mykje inntektsgjevande arbeid måtte leggjast på is- no er pantepengane ekstra viktige.