Lokale interessentar har lagt inn bod på gjestehuset: – Ei krevjande tid å selja på

Det har kome inn eit bod på 1,5 millionar kroner på Nigardsbreen Lodge som er på tvangssal. Det er godt under takst.