Løfta fram våt draum – sambindingsveg mellom Bergen og Gudbrandsdalen

Arne Glenn Flåten, Høgre, løfta fram ein sambindingsveg mellom Bergen og Gudbrandsdalen då kommunestyret i Sogndal drøfta Nasjonal Transportplan.