LO i Årdal håpar alle blir med på å feira 1. mai digitalt

– 1. mai er viktig for Arbeidarbevegelsen som står sterkt i Årdal.