Liv Signe med klar tale: – Me løyser ikkje miljøproblema på denne måten

Heile Sogn må engasjera seg for å få på plass fornuftige miljøløysingar for turisttrafikken på fjorden.