Liv Signe etterlyser kunstisbane: – Når vil ordføraren ta tak i saka?

Kva er årsaka til at kunstisbana i Lærdal ikkje er komen opp att på den politiske dagsorden og når vil ordføraren ta tak i saka og få fortgang i dette viktige prosjektet?