Liv (40) blei lei av Oslo- no blir det folkemusikk og sider i Lærdal

Liv Ulvik har etablert seg på slektsgarden Skjær og har fått viktig jobb for folkemusikken i Sogn og Fjordane.