Lite trafikk gir utslag hjå politiet i Sogn og Fjordane

Grunna lite trafikk på vegane har det vore ei auke i førarkortbeslag det siste året.