Linn (43) nølte ikkje då ho fekk spørsmål om å komma i retten: – Håpar eg blir spurt fleire gonger

Sjå lista over meddomarane frå Årdal her!