Lerum har auka produksjonen og salet siste vekene: – Me produserer så mykje me klarar så lenge me klarar

Der andre permitterer og reduserer drifta, held Lerum hjula i full gang. Det handlar om mattryggleiken, seier direktøren.