Lempar på reglane for salting til beitedyr i Nordfjella – men det skal ikkje føra til samlingsplassar

Landbruks- og matdepartementet har fastsett nye reglar som gjer det mogleg å bruka ulike typar salt til beitedyr i Nordfjella.