Melder stormflod: - Har du festa terrassemøblane?

Av

Langs Sognefjorden er det synbart at vasstanden er unormalt høg, og forsikringsselskapa kjem no med gode råd til førebygging.