Leiinga på skulen baud på seg sjølv i ein heilt ny versjon av Macarena

Etter lang tid utan kontakt med elevane, ville leiinga på Flatbygdi skule gje elevane ein god latter og eit smil om munnen før påske.