Leiger skulen for ei krone. Reagerer på at dei sjølv må fiksa «tvilsame forhold»

Fresvik Enspireskule AS må sjølv ta ansvaret og kostnaden for at skulebygget tilfredsstiller krava til undervisning.